1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα sofishop.gr κατ’εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατ’ακολουθία των προβλεπομένων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με τις αποφάσεις τις επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, τον Ν. 2819/2000 (αρθ. 8) αλλά και τις οδηγίες τις 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεται σε οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε οιονδήποτε με κανέναν τρόπο. Με την υποβολή των στοιχείων σας στον server, συμφωνείτε ότι το δηλούμενο υλικό δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του sofishop.gr παντα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα περιεχόμενα και τα απορρέοντα εξ αυτού του Δικτυακού Τόπου ανήκουν στο sofishop.gr απευθείας ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Πρόσβαση στον παρόντα Δικτυακό τόπο σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Από μέρους της sofishop.gr και των συνεργατών της έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια απεικόνιση των προβαλλόμενων προϊόντων με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και σχολίων ενός εκάστου των προϊόντων. Παρ’όλα ταύτα ο παρών Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα ή τροποποιήσεις τυπογραφικές, αριθμητικές ή απεικόνισης. Το sofishop.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε γνώμης, δήλωσης ή άλλης σχετικής πληροφορίας που αναφέρεται ή αναρτάται στον παρόντα Δικτυακό τόπο.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών με την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αποσύρει μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αυτής δε δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης, επειδή για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της.


5. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του sofishop.gr διέπονται από τις αρχές τις Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Κοινοτικού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια των συναλλαγών με τον Δικτυακό τόπο της sofishop.gr κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου και έχει την έδρα της.

6. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Θεωρείται δεδομένο πως σε περιοχές που ο συντελεστής ΦΠΑ είναι μειωμένος, οι τιμές αγοράς θα είναι μικρότερες κατά το ποσοστό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εκάστοτε περιοχή, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί με τιμολόγιο. Η εταιρεία μας ,επιπρόσθετα, διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους με κάποιο άλλο ιδίας αξίας ή μεγαλύτερης καταβάλλοντας την χρηματική αξία ή την επιστροφή της αξίας τους ( εκτός των εξαιρέσεων βλ. πιο κάτω) εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, μαζί με τη συσκευασία τους και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν, όπως την απόδειξη αγοράς, την εγγύηση κ.τ.λ. Τα προιόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία τους στην κατάσταση που σας παραδόθηκαν, χωρίς να έχουν φορεθεί. Επίσης θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορές κατά τη μεταφορά τους και για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Εάν τα προιόντα εμφανίζουν φθορά χρήσης η προκληθεί φθορά από την συσκευασία που κάνατε προς επιστροφή, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης αντικατάστασης ή καταβολής χρηματικού ποσού παραγγελίας.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προιόντων που έχουν κατασκευαστή κατόπιν παραγγελίας.

Κοσμήματα που εξαιρούνται από τους όρους επιστροφές προιόντων είναι:

Κοσμήματα τα οποία θέλατε εσείς να προβούμε σε κατασκευαστικές τροποποιήσεις ή μας δώσατε παραγγελία μέσω σχεδίου δικού σας.

Για επιστροφές προϊόντων επικοινωνήστε μαζί μας πρώτα τηλεφωνικά στο 6930416552 ή με mail στο info@sofishop.gr

Τα έξοδα επιστροφής των προιόντων σας σε περίπτωση επιστρόφης των προιόντων επιβαρύνουν εσάς και μόνο..

Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος και μη αντικατάστασής του με κάποιο άλλο, η εταιρία θα καταβάλλει το ποσό της παραγγελίας σας εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μέρα παραλαβής του στον τραπεζικό σας λογαριασμό, υποδεικνύοντάς μας τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού. Από το ποσό που θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας θα αφαιρεθούν τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής της παραγγελίας σας.

Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών τότε η εταιρεία μας δύναται να μην αποδειχτεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής.

Τονίζουμε ότι ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από τον courier στην απόδειξη παραλαβής για τον έλεγχο του εμπρόθεσμου.

Επιγραμματικά η επιστροφή και αντικατάσταση ενός προϊόντος είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις;

 • επικοινωνήστε εν πρώτης στο τηλέφωνο 2310521313 ή αποστείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: info@sofishop.gr
 • η επιστροφή να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την ημέρα παραλαβής
 • το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί
 • το προϊόν να είναι συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται από όλα του τα έγγραφα
 • να μην είναι προϊόν που εξαιρείται από τους όρους επιστροφής προϊόντων

Τα κοσμήματα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία τους στην κατάσταση που σας παραδόθηκε, έχοντας φορεθεί μόνο για πρόβα κι όχι για χρήση. Επίσης θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν φθορές κατά τη μεταφορά τους και για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση.

Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα.

8.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε μια παραγγελία, πριν την παράδοση του προϊόντος, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας τηλεφωνικά στο 6930416552 ή με e-mail στο info@sofishop.gr εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά η αγορά σας.

9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π., τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, το κόστος επιστροφής (οπότε θα καταθέσει το αντίστοιχο ποσό εξόδων σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχτεί), καθώς επίσης και τα έξοδα επαναποστολής.
Οι όροι επιστροφής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που προαναφέραμε.

10. SKROUTZ ANALYTICS

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

ΌνομαΔιάρκειαDomainΠεριγραφή
analytics_session30 ημέρεςanalytics.skroutz.grΧρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών και είναι αναγκαίο για να λειτουργήσει η υπηρεσία.
__skr_nltcs_ss30 ημέρεςdomain συνεργαζόμενου καταστήματοςΧρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών και είναι αναγκαίο για να λειτουργήσει η υπηρεσία.
_sa_metaΜέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητήanalytics.skroutz.grΧρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς. Μπορεί να περιέχει ανώνυμες πληροφορίες, που έχουν μεταφερθεί από τη σελίδα skroutz.gr, οι οποίες αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Skroutz.
__skr_nltcs_mtΜέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητήdomain συνεργαζόμενου καταστήματοςΧρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς. Μπορεί να περιέχει ανώνυμες πληροφορίες, που έχουν μεταφερθεί από τη σελίδα skroutz.gr, οι οποίες αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Skroutz.
__sa_session30 λεπτάdomain συνεργαζόμενου καταστήματοςΧρησιμοποιείται για τη μείωση του ρυθμού των requests από τον φυλλομετρητή (request rate throttling).
stickΜέχρι το κλείσιμο του φυλλομετρητήanalytics.skroutz.grΧρησιμοποιείται για τη διαχείριση της κατανομής των requests στους εξυπηρετητές του Skroutz (load balancing) και είναι αναγκαίο για να λειτουργήσει η υπηρεσία.

Πολιτική Απορρήτου του Skroutz

Περισσότερα για την γενικότερη Πολιτική Απορρήτου του Skroutz μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • Επωνυμία  Χατζηκυριάκος Δημήτριος
 • ΑΦΜ  065333296
 • ΔΟΥ  Ε’ θεσσαλονίκης
 • Έδρα Θεσσαλονίκη Εγνατίας 29 τκ 54630
 • Αριθμό ΓΕΜΗ  120321506000
 • Τηλ. 2310521313